T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Bağlı Birimler  >>   İlçe Emniyet Müdürlüğü

 İlçe Emniyet Müdürlüğü
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ                                                           KAMİL ATAY (4.Sınıf Emniyet Müdürü)

- 1973 Yılında Manisa’da doğdu.İlkokul ve Ortaokulu Manisa Soma'da bitirdi.- 1987 Yılında Polis Kolejine girdi.- 1992 Yılında Polis Akademisinde eğitim aldı.- 1995 Yılında Balıkesir'de göreve başladı.- 2001 - 2004 Yılları arasında Mardin ilin de çalıştı.- 2004 Tarihinde İzmir Foça ilçe emniyet müdürlüğüne atandı.- 17 Temmuz 2012 Tarihi itibari ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmektedir.- Evli ve iki çocuk babasıdır.

  

                                                         
MENEMEN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

             Menemen İlçe Emniyet Teşkilatı, Kuruluşunda Emniyet Komiserliği olarak kurulmuş, 1970 yılları başlarında, İlçe Emniyet Amirliğine dönüştürülmüş; Bakanlar Kurulunun 05.10.1989 tarih ve 20333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 27/09/1984 tarih ve 3046 sayılı Kanunun 17.maddesi 4.bendine göre Bakanlar Kurulunun 18/10/1989  sayılı Kararları ile İlçe Emniyet Amirliğinin, “Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü” ne dönüştürülmesi  kararlaştırılmıştır. Karara istinaden 01.12.1989 tarihinden itibaren kuruluşunu tamamlayan Emniyet Müdürlüğü  (B) Tipi İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak faaliyete geçmiştir.

Merkez Karakol Amirliği Bakanlık Makamının 20.06.2007 tarihli onayı ile “Menemen Polis Merkezi Amirliğine” dönüştürülmüş, 25.07.2007 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

27/01/1995 tarihli Bakanlık Oluru ile Menemen İlçesi Asarlık Mevkiinde B tipi Polis Karakolunun açılması kararlaştırılmış, Karakol 15/02/1995 tarihinde faaliyete geçirilmiş; Bakanlık Makamının 30/07/2007 tarihli onayı ile Asarlık Polis Merkezi Amirliğine dönüştürülmüş, 09/08/2007 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.

Deri Serbest Bölge Polis Karakolu 23/02/1998 tarihinde faaliyete geçirilmiş olup, görülen lüzum üzerine Bakanlık Makamının 18.04.2007 tarihli olurları ile Menemen Deri Serbest Bölge Polis Karakolu kapatılarak, 25.07.2007 tarihinden itibaren Menemen Polis Merkezi Amirliğine bağlı Polis Noktası olarak faaliyeti geçirilmiştir. 

01/08/1998 tarihinden itibaren İlçemizde Pasaport Büro Amirliği kurulmuş olup faaliyete başlamıştır.23.11.1994 tarihinde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği faaliyete başlamıştır.

25/02/2007 tarihinden itibaren İlçemizde Motosikletli Tim Amirliği Bakanlık Makamının 31/01/2007 tarihli olurlarına istinaden kurulmuş olup, faaliyete devam etmektedir.

07.07.2009 tarihinden itibaren İlçemizde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Bakanlık Büro Makamının 09.06.2009 tarihli olurları ile kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır.

Bakanlık Makamının 09/11/2010 tarihli olurları ile EKKM/Muhabere Elektronik Büro Amirliği ayrı ayrı 24/11/2010 tarihinde kurularak faaliyetine başlamıştır        

ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ Asayiş Büro Amirliğimiz 1989 yılında kurulmuş, Asayiş Büro Amirliği ve ekipler Amirliği birlikte yürütülmektedir. Büromuzun sorumluluk alanı İlçe Emniyet, 1993 yılında Asarlık Beldesi, 2009 yılında Koyundere Ulukent ve Kent 2 beldesi katılmış olup, MERKEZ KARAKOL AMİRLİĞİ

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü uhdesinde bulunan Merkez Karakol Amirliği İlçe Emniyet Müdürlüğümüz binasının 1970 yılında inşa edilmesiyle faaliyete geçilmiş, TMK da öngörüldüğü gibi B Tipi Karakol Amirliği olup, 1 Karakol Amiri, Adli, İdari ve üç gruptan oluşan yaya ve motorize ekip ile 12/24 esasına göre hizmet vermektedir. Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesine çalışılmakta ise de geniş sorumluluk bölgesi ve dağınık yerleşime sahip olan böl ge 3290 hektardır.  ASARLIK KARAKOL AMİRLİĞİAsarlık Karakol Amirliği İçişleri Bakanlığının 27.01.1995 tarihli olurları ile B Tipi Polis Karakolu olarak açılması kararlaştırılmış, Asarlık Sağlık Ocağının bir bölümü bölünerek 15.02.1999 tarihinde faaliyete geçmiş olup, 1 Karakol Amiri, Adli, İdari kısımlar ve üç gruptan oluşan yaya motorize ekip ile 12/24 esasına göre hizmet vermektedir.

 

    Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü

                                HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN     HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER

1.      Fatura ve faturayı düzenleyen bayiinin yetki belgesi.

2.      Uygunluk belgesi

3.      Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

4.      ÖTV ödeme belgesi aslı

5.      Vatandaşlık numarası 

6.      Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan) Tescil Bel.:69.50 TL.- Trf.Bel.:92.50TL.

7.      Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

8.     NOT: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

9.      Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)     Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)     İmza sirküleri ibraz edilecektir.

10- Kişiler merniste kayıtlı olduğu adresinin bağlı bulunduğu tescil kuruluşunu, Tüzel durumlarda Ticaret sicil gazetesinde adreslerine bağlı  bulunduğu Trafik Şubesine müracaat eder.

1 İŞ GÜNÜ

2

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1.Gümrük Trafik Şahadetnamesi

2.Uygunluk belgesi

3.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

4.ÖTV ödeme belgesi aslı

5.Vatandaşlık numarası

6.Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

7.Şoförler Odası'ndan yeni kayıt dosyası

NOT: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu  bulunmaktadır. 

8.Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)     Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)     İmza sirküleri ibraz edilecektir.

9. Kişiler merniste kayıtlı olduğu adresinin bağlı bulunduğu tescil kuruluşunu, Tüzel durumlarda Ticaret sicil gazetesinde adreslerine bağlı  bulunduğu Trafik Şubesine müracaat eder.

 

1 İŞ GÜNÜ

 

TASİŞ’İN YAPTIĞI SATIŞLARDA TEYİD YAZISI GELDİĞİNDE

3

ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

1. Noter satış senedi

2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

3. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri

4. Vatandaşlık numarası

5. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan)

6. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

7. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

NOT:Noter   satış    senedi    tarihiden    itibaren   1    ay    içerisinde    tescil   zorunluluğu bulunmaktadır.

8. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten;

a)  Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,   b) İmza sirküleri ibraz edilecektir.

1 İŞ GÜNÜ

4

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

 1. Noter satış senedi

 2. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına)

 3. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri ile plakalar 

 4. Vatandaşlık numarası 

 5. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

6. Şoförler Odasından Nakil Dosyası

NOT: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil

edilecek nufüs vatandaşlık işlemlerinden adres değişikliğinin ilk 1.Ay içerisinde değişmektedir.

 

1 İŞ GÜNÜ

 

 

5

İCRA KANALI İLE SATILAN ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca düzenlenen satış yazısı

2. Zorunlu Mali mesuliyet sigortası

3. Muayenesi süresi bitmiş ise muayenesi yaptırılacaktır

4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

5. NOT: Tescilsiz araçların üç ay, tescilli araçların bir ay içerisinde ilgili trafik kuruluşuna tescil edilme zorunluluğu vardır.

6.  Araç şirket adına alınmış ise belirtilen belgelere ilaveten;

a)Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti,

b)İmza sirküleri ibraz edilecektir.

7. İcra satışından itibaren (1) Bir ay içerisinde devir yapılması zorunlu olup,süreyi geçirenlere ilgili kanun gereği mad:20e den ceza tatbik edilir.

1 İŞ GÜNÜ

6

-VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

1. Veraset İlamı (ilgili mahkemeden) veya mircascılık Belgesi (Noterden)

2. Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden)

3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Varis/Varisler adına)

4. Araca ait eski Tescil ve Trafik belgeleri

5. Vatandaşlık numarası

6. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

7. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

8. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

9. Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

10.MTV.  TPC yönünden borcu yoktur belgisi(ilgili V.Daireden)

 

1 İŞ GÜNÜ

7

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ - AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ

1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği

5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)

6.Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (Şirketler için)

 

 

1 İŞ GÜNÜ

8

ARAÇLARDA LPG DÖNÜŞÜMÜ

1. Fatura

2. Montaj tespit raporu

3. İmalat yeterlilik belgesi

4. Karayolu uygunluk belgesi

5. Karayolları Muayene İstasyonu'ndan tespit yaptırılacak

6. Dilekçe

7. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

8. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek

9.Aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir, tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

 

1 İŞ GÜNÜ

9

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

1. Boya Değişikliği ile ilgili Düzenlenen Fatura

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Karayolları Muayene İstasyonu'nda renk tespiti yaptırılacak.

 

 

1 İŞ GÜNÜ

10

MOTOR VEYA ŞASE DEĞİŞİMİ

1. Motor satış senedi,  Gümrük Şahadetnamesi veya  fatura ile satın alınan motor,bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki satışa esas belgeler.

2. Garanti kapsamında  değiştirilen  motor  bloğu  için  fatura  ve  bu motor  bloğunun,garanti kapsamında değiştirildiğine dair firmanın yazısı.

3. Teknik belge-plan proje

4. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

5. Yeni Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri

7.     Karayolları Fenni Muayene İstasyonu'nca tespit yaptırılır.

 

 

1 İŞ GÜNÜ

11

LOGO

Araç  işleticisinin  ticari  ad  ve  ünvanı  ile  işletmeci  kuruluşun  tanıtımına  yönelik

 reklam  mahiyetindeki   yazı    ve    resimleri    aracın   yan   karoseri   üzerinde  bulunabilir.

 Otobüs  ve  minibüslerin  arkalarına  sadece  işleticinin  ticari  ad  ve  ünvanı  yazılabilir.

 Aracın muayene istasyonundan tespiti yapılacaktır.

 

 

1 İŞ GÜNÜ

12

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

1. Yıpranan Tescil ve Trafik belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

 2. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 3. Dilekçe

 4. Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır.

5.     Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın  kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

 

1 İŞ GÜNÜ

13

AD VE/VEYA SOYAD VEYA TİCARİ UNVANLI PLAKA TESCİL İŞLEMLERİ

1. Araç faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemi uygulanır.

2.Araç tescilli ise dilekçe ile müracaat edilir.

3.Araç başka bir tescil kuruluşundan nakil geliyor ise, nakil araçlar için   yapılan tescil  işlemi uygulanır.

 4. Ad, soyad veya ticari unvanlı plakanın harcının ödendiğine dair makbuz.  1.defa yıl içerisinde özel plaka ücreti ödenir. Satıncaya kadar aracını kullanır. Satış esnasında plaka değişir.

 

 

 

1 İŞ GÜNÜ

14

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ İLE PLAKA ZAYİİ

1. Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

2. Dilekçe

3.Trafik Belgesi zayi olmuş ise Karayolları muayene istasyonundan muayenesi yapılacaktır.

4.Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

 

 

1 İŞ GÜNÜ

15

TRAFİKTEN ÇEKME İŞLEMİ

1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

2. İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

3. Dilekçe

4. Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi

5. Plakalar getirilecek

6. Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek.( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)

 

 

16

HURDAYA AYIRMA İŞLEMİ

1-Araç kayıttan düşme ve bertaraf  formu (Otomobil,Kamyonet, 3.Tek.tropoter)le devir.

2.Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

3.İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

4.Dilekçe

5.Vergi Dairesi'nden borcu yoktur belgesi

6.Plakalar getirilecek

7.Eski Tescil ve Trafik belgeleri getirilecek

8.Hurdaya ayrılan araçlar onarımla yenilenseler bile yeniden tescil edilemezler.

( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)

1 İŞ GÜNÜ

17

ÇALINAN ARAÇLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 1. Çalındığı tarihten itibaren 1 ay geçmiş olması şartıyla, araç sahibinin istemesi, halinde, savcılık veya mahalli zabıtadan alınan, çalınma olayına,ait belgenin eklendiği dilekçe alınırve trafik kuruluşunca tescil kaydı silinerek vergi dairesine bilgi verilir.

 2. Araçla birlikte araca ait belgelerde çalınmış ise sahibine isteği halinde,aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair yazı verilir. ( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)

1 İŞ GÜNÜ

18

ÇALINTI ARAÇ BULUNDUĞU ZAMAN YAPILACAK İŞLEMLER

1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı birlikte,                                                           Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nden aracın bulunduğuna dair belge

 2. Dilekçe

 3. Karayolları Muayene istasyonundan muayenesi yaptırılacaktır.                      ( herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.)

 

 

1 İŞ GÜNÜ

19

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

 1. Yeni Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosu'ndan)

 2.  İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1)

 3.  Dilekçe

 4.  Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

6.      Gayri Ticari'ye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği

7.       

 

 

1 İŞ GÜNÜ

20

(C) GEÇİCİ TRAFİK BELGESİ

 Satıldığı veya bulunduğu yerden tescil edileceği ve bulundurulacağı veya,onarımının yapılacağı yere kadar götürülecek araçlara verilir. En fazla 6 gün süre ile verilir.Bu,araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamaz

1. Dilekçe

2.Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası

3. Aracın satın alındığı belge

4. Harç makbuzu

 

 

 

1 İŞ GÜNÜ

21

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI

1. Reklamın mahiyetini

 2. Reklamın süresini

 3. Araç başına düşen reklam bedelini

 4. Reklam bulundurulacak araçların cinslerini

  5. < belgesiz Garanti>Reklam bulundurulacak araçların plaka numaraları

 6. Reklam bulundurulacak araçların sayıları

 7. Reklam  şirketi,  ajansı   veya   teşebbüs   sahiplerinin  unvanını  belirten  noterden      yapılmış sözleşmeyi ibraz etmek zorundadır.

 

1 İŞ GÜNÜ

22

SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACAATINDA İSTENEN BELGELER

1.   Sertifikanın aslı.

2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3.   Diploma aslı.

4.   Şoförler Odasından dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)

5.   Sağlık Raporu (aslı) (1 Yıl Geçerli)

6.   Sabıka Kaydı (aslı) (1 Yıl Geçerli) Sürücü Kurslarının hazırladığı dosya da  bulunduğundan İstenmez.

7.   Kan grubu belgesi

8.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)

9.   Dört (3) adet fotoğraf

10.  Sürücü belgesi kart ücreti 92.50 TL

11- Hizmet Bedeli 15,00TL

12.  Öğrenim belgesi

13.  MTSK Müdürlüğüne Müracaat Formu (Onaylı Fotokopisi)

 NOTLAR: * Sürücü sertifikaları, alındığı sürücü kursunun bulunduğu mahaldeki trafik tescil kuruluşunca,  kurs mahallinde tescil kuruluşu bulunmaması halinde ise, o yerleşim biriminin bağlı bulunduğu il ve ilçedeki trafik kuruluşunca sürücü belgesine dönüştürülür.

                 * Sürücü Olur Sağlık Raporunun mutlaka sertifika alınan il'de faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.    

1 İŞ GÜNÜ

23

YIPRANMA VEYA KİMLİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN DOLAYI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞİMİ

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)

3.   Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi

4.   Üç (3) adet fotoğraf

5.   Eski Sürücü belgesi.

6.   Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı                fotokopisi,      Mahkeme kararı veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)

7.   Sürücü belgesi kart ücreti 92.50 TL

8.   Hizmet Bedeli 15,00 TL.

1 İŞ GÜNÜ ANCAK ALINAN EHLİYET İLÇE DIŞINDAN İSE CEVAP GELDİĞİ GÜN İÇİNDE

24

KAYIP SÜRÜCÜ BELGESİNİN YENİDEN ÇIKARTILMASI

1.   Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe.

2.   Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet.)

3.   Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi.

4.   Üç (3) adet fotoğraf

5.   Sürücü belgesi kart ücreti 92.50 TL

6.   Hizmet Bedeli 15,00 TL

1 İŞ GÜNÜ ANCAK ALINAN EHLİYET İLÇE DIŞINDAN İSE CEVAP GELDİĞİ GÜN İÇİNDE

25

YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

1.   Sürücü belgesini noterden veya elçilikten tasdikli tercümesi

2.   Şoförler odasından dosya

3.   Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( yabancı uyruklular için ikametgah tezkeresi).

4.   Dört (3) adet fotoğraf

5.   Sabıka kaydı. (aslı) (1 Yıl Geçerli)

6.   Sağlık raporu (aslı) (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)

7.   Kan grubu belgesi.

8.   Yabancı sürücü belgesi aslı (İşlemden sonra iade edilmek üzere)

9.   Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıflarına göre ödenecektir)

10.  Sürücü Belgesi kart ücreti 92.50 TL

11.  Hizmet Bedeli 15,00 TL

1 İŞ GÜNÜ

KONSOLOSLUK YAZIŞMASI YAPILIR CEVAP GELDİĞİ GÜN İÇİ VERİLİR

26

UMUMA MAHSUS

PASAPORT

 

 

 

Elektronik Pasaport

1.Nüfus cüzdanı. (Aslı ve bir adet fotokopisi)

2.Üç adet vesikalık fotoğraf. (Cepheden çekilmiş, Arka fonu beyaz 5x6 cm ebadında)

3. Pasaport ta istenilen süreyi karşılayan harç makbuzu. (Vergi Dairesine veya Vergi Dairesi adına tahsile yetkili Bankalara Yatırılır. 6 Ay 96,10 TL. 1 yıl 140,50 TL. 2 yıl 229,30 TL.   3 yıl 325,50 TL. 3-10 yıl 458,70 TL.

4.Pasaport Cüzdan bedeli 75.00TL. (Vergi Dairesine veya Vergi Dairesi adına tahsile yetkili Bankalara Yatırılır.)

5. Öğrenci meşruhatlı pasaport isteyenlerden yüksek öğretim programları ve kontejyanları kılavuzundaki okullardan birine katılmaya hak kazandığı gösterir sonuç belgesinin Vergi Dairesi Müdürlüğünce Onaylanmış sureti.

6. Reşit olmayan veya mahcurların kanuni temsilcilerinden alınacak muvafakat name.

 

ÜÇ-SEKİZ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE ADRESE (PTT KARGO İLE) TESLİM EDİLMEKTEDİR

27

SİLAH BULUNDURMA RUHSATI

1. Kaymakamlık Makamına dilekçe (silahı nereden alacağı belirtilecektir) T.C. No  ve Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığı belirtilecek

2. Mernis kayıtları (Emn.Müd.lüğü tarafından verilir.)

3. (4) adet renkli fotoğraf

4. Yerleşim Yeri Belgesi. (Emniyet Müdürlüğü tarafından verilir.)

5. Sağlık Kurulu Raporu. (Devlet Hastanesinden)

6. Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı. ( Emn.Müd.lüğünden verilir.)

7. Parmak izi alınır. (Emniyet Müdürlüğü tarafından)

8. Vergi Dairesine Harç yatırdığını gösterir makbuz.

9. Vergi Dairesinden şahsın vergi borcu olmadığına dair yazı.

 

 

1 HAFTA

28

YİVSİZ TÜFEK RUHSATI

1. Kaymakamlık Makamına dilekçe (silahı nereden alacağı belirtilecektir) T.C. No  ve Adli sicil kaydının bulunup bulunmadığı belirtilecek

2. Mernis kayıtları (Emn.Müd.lüğü tarafından verilir.)

3. (4) adet renkli fotoğraf

4. Yerleşim Yeri Belgesi. (Emniyet Müdürlüğü tarafından verilir.)

5. Sağlık Kurulu Raporu. (Aile Hekiminden yada Devlet Hastanesinden)

6. Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı. (Emn.Müd.lüğünden verilir.)

7. Parmak izi alınır. (Emniyet Müdürlüğü tarafından)

8. Vergi Dairesine Harç yatırdığını gösterir makbuz.

9. Vergi Dairesinden şahsın vergi borcu olmadığına dair yazı.

 

1 HAFTA

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

İsim

Murat COŞKUN

Davut HANCİOĞLU

Unvan 

Komiser  

4.Sınıf Emniyet Müdürü

Adres 

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü

Tel

0232  8325574

0232  8325574

Faks   

0232  8322644

0232  8322644

 

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ  Adres Bilgisi

  Mermerli Mah. Adnan Menderes Cad. No:47 Menemen/İZMİR

 Web Adresi

  http://www.menemen.pol.tr

 E-Mail

  menemen@egm.gov.tr   / info@menemen.pol.tr

Telefon 1

  (0232) 831 40 60

Telefon 2

  0505 318 35 25

 Fax

  (0232) 832 26 44

Santral

 0232- 832 55 74 / 155 POLİS İMDAT

POLİS MERKEZLERİ      

TELEFON     

FAX

Menemen P.M.A

832 96 00

841 28 28

Asarlık P.M.A

841 28 28

        


MENEMEN KAYMAKAMI


Gülihsan YİĞİT

Haber ve Duyurular
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e-posta: menemen@icisleri.gov.tr
Telefon: (0232) 832 18 33 - Fax: (0232) 832 16 75