a) Bildirim yükümlülüğü ve süresi:

Evlenmeye karar veren kiþiler bulundukları yer itibari ile (Köy Muhtarlıklarına veya Belediye Baþkanlığı Evlendirme Memurluğuna) birlikte müracaat ederek evlilik işlemlerini başlatırlar.b) Müracaatta İstenilen Belgeler:

Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin nüfus cüzdanlarının aslı.

6 şar adet fotoğraf.

Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.

Nüfus Müdürlüğünden çıkartılacak nüfus kayıt örnekleri.*Evlendirme Memurları akit tarihinden itibaren 10 gün içerisinde evlenme evraklarını o yer nüfus idaresine bildirmekle yükümlüdür.

EVLENME BEYANNAMESİ

Evlendirme Memurluğuna Kadının Fotoğrafı Erkeğin Fotoğrafı

KADINERKEK

TC Kimlik No

Nüfus Cüzdanı Seri ve No

Soyadı

Adı

Baba Adı

Ana Adı

Doğum Yeri

Doğum Tarihi

Medeni Hali

Dini

Uyruğu

Başka bir devlet vatandaşlığına sahip olup olmadığı ? Evet HayırEvet Hayır

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İl / İlçe

Mahalle / Köy

Cilt No-KSN-BSN

Cüzdanın Verildiği Nüfus İdaresi

Cüzdanın Veriliş Tarihi - Kayıt No

Evlenme izin belgesi isteyip,

istemediği ? (6 ay içinde başka bir

yerde evlenmek isteyenler için)İstiyorum İstemiyorumİstiyorum İstemiyorum

YASAL TEMSİLCİNİN İZNİEvlenmesine ızin veriyorum;(Kadın) Ana (Adı - Soyadı - İmzası) Baba (Adı - Soyadı - İmzası) Vasi (Adı - Soyadı - İmzası)(Erkek) Ana (Adı - Soyadı - İmzası) Baba (Adı - Soyadı - İmzası) Vasi (Adı - Soyadı - İmzası)

Mahkemece verilen evlenme izninin Tarihi : ......../......../200.... Sayısı :

Evlenmeye karar verdiğimizden, hakkımızda gerekli işlemin yapılmasını arz ederiz ......../. ......./........Kadının İmzası : Erkeğin İmzasıAdresi : Adresi

Yukarıdaki fotoğraf ve imzalar kendilerine aittir.Tasdik edenin Adı Soyadı :Ünvanı : Mühür - İmzaNüfus Müdürü(Evlendirme Memuru - Köy/Mah. Muhtarı - Resmi Daire Amiri - Noter ? Konsoloslukça onanır.)