İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU
 
 
        Kurul Başkanı : Menemen Kaymakamı :Mustafa ÖZKAYNAK
 
        Menemen Belediye Başkanlığını Temsilen : Belediye Başkan Yrd. Nadir ŞENEL
 
        TBMM'de Grubu Bulunan Siyasi Partilerden;
        AK Parti İlçe Temsilcisi : Av. Pelin YAYALAR
        CHP İlçe Temsilcisi : Adnan GÖKDEMİR
 
        İlçe Sağlık Müdürlüğünü Temsilen : İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe ALKURT
 
        Menemen Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. : Uz. Dr. Kerim ACAR
 
        Hazine Avukatı : Volkan YAYALAR
 
        Menemen Barosunu  Temsilen : Av. Koray YÜCEL
 
        Meslek Odalarını Temsilen;
        Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Bşk. : Hilmi KURTOĞLU
        Menemen Ticaret Odası Bşk. : Yılmaz GÜRAL
 
        Villakent Mahallesi Muhtarı : Sevgi ZENGİN
 
        Menemen Atatürk Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Bşk. : Gülten AYTAŞ
 
        Sivil Toplum Kuruluşlarını Temsilen;
 
        Türk Kadınlar Birliği Derneği Menemen Şubesi Bşk. : Müesser KIRIMLI
 
        Tüketici Koruma Derneği Bşk. : Fatma KUYUCU
 
 
 
        İnsan Haklarının korunmasını sağlamak, ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur. Bu konuda yapılacak başvuru form örneği aşağıdadırİNSAN HAKLARI DANIŞMA MASASI BAŞVURU DÜZENLEME FORMU

I- Başvuru sahibine ilişkin bilgiler :

Adı ve Soyadı :

Cinsiyeti :

Uyruğu :

Mesleği :

Doğum yeri ve tarihi :

Adresi ve telefon numarasıII- Başvurunun kim tarafından yapıldığı

a) Mağdurun kendisi

c) Mağdurun/Mağdurların yasal temsilcisi ya da avukatı

b) Akrabası

d) Diğer (Yakını,görgü tanığı vs.)III- Başvurunun türü :

a) Dilekçe

b) Telefon

c) E-Mail

d) SözlüIV- Başvuruya ilişkin bilgiler :

a) Konu :

b) Yer ve Tarih :

c) İlgili kişi veya kurum :

d) Başvurunun özeti : Formu hazırlayan masa görevlisinin adı, soyadı, tarih ve imza.